Uwaga!
Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Kontra 2020 – Trwałość budowli i ochrona przed korozją” zostanie zorganizowana w terminie późniejszym, jednak nie wcześniej niż w roku 2021.
Więcej informacji tutaj (link).

Lista i treść abstraktów referatów zgłoszonych na konferencję (link)

O Konferencji

Konferencja Kontra – Trwałość budowli i ochrona przed korozją jest adresowana do projektantów, producentów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych i konstrukcji na działanie środowiska oraz zagadnieniom ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań teoretycznych i doświadczalnych z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych.

Konferencja nawiązuje do tradycji poprzednich spotkań naukowo-technicznych KONTRA organizowanych w Szczyrku (2010-2016), w Zakopanem (1994-2008) oraz wcześniejszych, począwszy od 1969 r. do 1988 r. w Łodzi, Kudowie Zdroju, Bocheńcu i Szklarskiej Porębie.

Tematyka Konferencji

✔️ odporność materiałów budowlanych na działanie agresywnych czynników zewnętrznych,
✔️ trwałość i ochrona przed korozją konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych,
✔️ trwałość nawierzchni drogowych i mostów,
✔️ modelowanie procesów degradacji materiału i konstrukcji, badania laboratoryjne,
✔️ metody diagnostyki korozyjnej konstrukcji,
✔️ wyroby antykorozyjne, systemy naprawcze, technologie prac antykorozyjnych i metody napraw.

Opcje wystąpień konferencyjnych

✔️ w ramach opłaty konferencyjnej:
– prezentacja w trakcie sesji konferencyjnej,
– prezentacja w trakcie sesji konferencyjnej + zamieszczenie rozszerzonego abstraktu w materiałach konferencyjnych,
– prezentacja w trakcie sesji konferencyjnej + zamieszczenie rozszerzonego abstraktu w materiałach konferencyjnych + publikacja referatu w jednym z czasopism: Structure and Environment, Przegląd Budowlany, Inżynieria i Budownictwo,
✔️ dodatkowo na koszt Autora możliwość publikacji referatu w dowolnym czasopiśmie – organizatorzy oferują recenzje, rekomendacje i zniżki w niektórych czasopismach (m.in. Ochrona przed Korozją i Archives of Civil Engineering).

Główny Organizator Konferencji

Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
www.zgpzitb.org.pl

Współorganizator Konferencji

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki WarszawskiejWydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

www.il.pw.edu.pl

Patronat Naukowy

Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
www.simbpan.pl

Patronat Branżowy

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
www.maz.piib.org.pl

Patronat Medialny – Czasopisma Naukowo-Techniczne

Partnerzy

Kontakt

Tel. +48 22 234 64 81
Fax: +48 22 825 75 47
kontra@il.pw.edu.pl