O Konferencji

Konferencja Kontra – Trwałość budowli i ochrona przed korozją jest adresowana do projektantów, producentów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych i konstrukcji na działanie środowiska oraz zagadnieniom ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań teoretycznych i doświadczalnych z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych.

Konferencja nawiązuje do tradycji poprzednich spotkań naukowo-technicznych KONTRA organizowanych w Szczyrku (2010-2016), w Zakopanem (1994-2008) oraz wcześniejszych, począwszy od 1969 r. do 1988 r. w Łodzi, Kudowie Zdroju, Bocheńcu i Szklarskiej Porębie.

Tematyka Konferencji

✔️ odporność materiałów budowlanych na działanie agresywnych czynników zewnętrznych,
✔️ trwałość i ochrona przed korozją konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych,
✔️ trwałość nawierzchni drogowych i mostów,
✔️ modelowanie procesów degradacji materiału i konstrukcji, badania laboratoryjne,
✔️ metody diagnostyki korozyjnej konstrukcji,
✔️ wyroby antykorozyjne, systemy naprawcze, technologie prac antykorozyjnych i metody napraw.

Opcje wystąpień konferencyjnych

✔️ w ramach opłaty konferencyjnej:
– prezentacja w trakcie sesji konferencyjnej,
– prezentacja w trakcie sesji konferencyjnej + zamieszczenie rozszerzonego abstraktu w materiałach konferencyjnych,
– prezentacja w trakcie sesji konferencyjnej + zamieszczenie rozszerzonego abstraktu w materiałach konferencyjnych + publikacja referatu w jednym z czasopism: Structure and Environment, Przegląd Budowlany, Inżynieria i Budownictwo, Materiały Budowlane.

Za dodatkową opłatą, na życzenie autorów, publikacja referatu w czasopiśmie Ochrona przed Korozją.

Kontakt

Tel. +48 22 234 64 81
Fax: +48 22 825 75 47
kontra@il.pw.edu.pl