Konferencja Kontra – Trwałość budowli i ochrona przed korozją odbędzie się w dniach 27 – 29 maja 2020 roku (środa – piątek) w Hotelu Uroczysko Spa & Wellness w Cedzynie koło Kielc. W ramach opłaty konferencyjnej zawarte jest zakwaterowanie w hotelu na czas trwania Konferencji.

Miejsce konferencji

Hotel Uroczysko
Spa & Wellness

Cedzyna 44D
25-900 Kielce
www.hotel-uroczysko.com.pl

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą:

  • uczestnik w pokoju dwuosobowym

990 zł + 23%VAT = 1 217,70 zł

  • członek PZITB w pokoju dwuosobowym

890 zł + 23%VAT = 1 094,70 zł

  • członek Komitetu Naukowego

600 zł + 23%VAT = 738,00 zł

  • uczestnik w pokoju jednoosobowym

1 290 zł + 23%VAT = 1 586,70 zł

  • członek PZITB w pokoju jednoosobowym

1 190 zł + 23%VAT = 1 463,70 zł

Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona – decyduje kolejność wpłat.
Powyższe kwoty obejmują koszt zakwaterowania, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz koszty organizacyjne i imprez towarzyszących. Organizatorzy nie zwracają kosztów delegacji. Opłatę należy wnieść na konto do dnia 14 lutego 2020 r.
Dokonanie wpłaty jest warunkiem skierowania nadesłanego artykułu do postępowania redakcyjnego. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po dniu 1 marca 2020 r., nie ma możliwości zwrotu dokonanej wpłaty.

Konto bankowe

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
NIP: 526-025-10-84

Bank Millennium Warszawa
52 1160 2202 0000 0000 5515 6493
wpłaty z adnotacją „KONTRA 2020” i nazwiskiem uczestnika