Komitet Naukowy
XXI Konferencji Naukowo-Technicznej
Kontra 2020

 

 • Prof. dr hab. inż. Adam Zybura – przewodniczący

 

 • Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki
 • Dr inż. Dominika Dębska – sekretarz
 • Dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska
 • Dr hab. inż. Maria Fiertak, prof. PK
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
 • Dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PKosz.
 • Dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT
 • Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ
 • Prof. dr hab. inż. Jan Kubik
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski
 • Prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
 • Dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH
 • Dr hab. inż. Jolanta Prusiel, prof. PB
 • Dr inż. Elżbieta Stanaszek-Tomal
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
 • Dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW