📅 Harmonogram

  • 30.11.2019 r.
    Zgłoszenie uczestnictwa, tematu artykułu lub informacji o wystąpieniu promocyjnym
  • 31.01.2020 r.
    Przesłanie pełnych tekstów artykułów i wniesienie opłaty konferencyjnej
  • 30.04.2020 r.
    Przesłanie uczestnikom Komunikatu nr 2 z programem konferencji oraz informacji o akceptacji artykułów

 

Zakwalifikowane na podstawie recenzji artykuły zostaną opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych będących patronatami medialnymi konferencji. Przewiduje się także wydanie materiałów konferencyjnych.

Termin nadsyłania artykułów upływa dnia 31 stycznia 2020 r.

Artykuły w wersji elektronicznej (w formacie *.doc i *.pdf) należy przesłać na adres mailowy kontra@il.pw.edu.pl.

Wytyczne przygotowania artykułów pojawią się wkrótce.