📅 Harmonogram

 • 30.11.2019 r. 31.01.2020 r.
  Zgłoszenie uczestnictwa, tematu artykułu lub informacji o wystąpieniu promocyjnym
 • 14.02.2020 r.
  Przesłanie pełnych tekstów artykułów i wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 30.04.2020 r.
  Przesłanie uczestnikom Komunikatu nr 2 z programem konferencji oraz informacji o akceptacji artykułów

Opcje wystąpień konferencyjnych

✔️ w ramach opłaty konferencyjnej:
 • prezentacja w trakcie sesji konferencyjnej,
 • prezentacja w trakcie sesji konferencyjnej + zamieszczenie rozszerzonego abstraktu w materiałach konferencyjnych,
 • prezentacja w trakcie sesji konferencyjnej + zamieszczenie rozszerzonego abstraktu w materiałach konferencyjnych + publikacja referatu w jednym z czasopism: Structure and Environment, Przegląd Budowlany, Inżynieria i Budownictwo,
✔️ dodatkowo na koszt Autora możliwość publikacji referatu w dowolnym czasopiśmie – organizatorzy oferują recenzje, rekomendacje i zniżki w niektórych czasopismach (m.in. Ochrona przed Korozją i Archives of Civil Engineering).

 

Wytyczne przygotowania referatów

Artykuły w wersji elektronicznej (w formacie *.doc i *.pdf) należy przesłać na adres mailowy kontra@il.pw.edu.pl.

📥 Ogólne wytyczne przygotowania referatów (do pobrania)