Tematyka
Konferencji Naukowo-Technicznej
Kontra 2020

✔️ odporność materiałów budowlanych na działanie agresywnych czynników zewnętrznych,
✔️ trwałość i ochrona przed korozją konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych,
✔️ trwałość nawierzchni drogowych i mostów,
✔️ modelowanie procesów degradacji materiału
i konstrukcji, badania laboratoryjne,
✔️ metody diagnostyki korozyjnej konstrukcji,
✔️ wyroby antykorozyjne, systemy naprawcze, technologie prac antykorozyjnych i metody napraw.